UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 76 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ 26 kwietnia 2016

 Katyń ocalmy od zapomnienia ... 2016

 

Historia Polski obfituje w wiele dat, które wskazują na ważne wydarzenia decydujące o wielkości narodu, jego  tożsamości. Zadanie szkoły polega między innymi na przypominaniu dat nierozerwalnie związanych z tradycją narodową.

                Powinność ta została doskonale wypełniona przez placówki oświatowe w Gołębiu, bowiem 26 kwietnia br. odbyła się uroczystość ,,Katyń...ocalamy od zapomnienia” połączona z obchodami 1050. Rocznicy  Chrztu Polski. Ten doniosły akt dokonany w  966 roku przez Mieszka I spowodował zrównanie Polski z chrześcijańskimi krajami Europy i związał nas z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej.

       Przyjęcie chrześcijaństwa wiązało się z obowiązkami  spełnianymi wobec siebie, Kościoła i Ojczyzny. Zadania te doskonale wypełnili  polscy żołnierze bestialsko zamordowani przez NKWD w Katyniu i innych miejscach kaźni. Zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu przypomniał ksiądz proboszcz ,Waldemar Stawinoga,  podczas Mszy Świętej, w której uczestniczyli zaproszeni  goście: Starosta Puławski-Pan Witold Popiołek, w imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej-Pana Krzysztofa Szulowskiego-Pan Artur Kwapiński, Wójt Gminy Puławy-Pan Krzysztof Brzeziński, Przewodnicząca Rady Gminy -Pani Dorota Osiak, radni Gminy Puławy, Zastępca Wójta Gminy Puławy-Pan Norbert Staszak, Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych- Pani Beata Niedziałek, Radny Rady Powiatu Puławskiego, historyk – Pan Zbigniew Kiełb, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gołębiu-Pan Zbigniew Barankiewicz z pracownikami, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej-Pan Jarosław Bernat. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gołębia-Pani Teresa Woszczek, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Puławy, Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Sołtysi i przedstawiciele Rady Soleckiej z Gołębia. Szczególnie ważna była obecność rodzin oficerów zamordowanych  w Katyniu. Swoją obecnością w tym dniu podczas uroczystości zaszczycili nas: Pan Lech Marczak, Państwo Halina i Ryszard Misiurkowie, Pan Henryk Góra, Pani Joanna Czarnecka – członkowie rodzin oficerów zamordowanych w Katyniu.

                      Po wspólnej modlitwie, w której wzięli udział także odświętnie ubrani uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  nastąpił  przemarsz przed budynek szkoły. Ta część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Dyrektor Gimnazjum-Pani Danuta Smaga w przemówieniu podkreśliła, że pamięć o ludziach związanych Gołębiem i Puławami na trwale wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych. Jej dowodem są piękne Dęby Pamięci, które posadzono z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.  Po odczytaniu przez uczniów  życiorysów starszego aspiranta Szczepana Góry i kapitana Władysława Szczypy uczestnicy uroczystości odmówili modlitwę za poległych. Następnie zaproszeni goście i przedstawiciele społeczności szkolnej, samorządowej  złożyli przed tablicami upamiętniającymi uhonorowany oficerów wiązanki z biało- czerwonymi kwiatami symbolizującymi niewinną ofiarę bohaterów. Dowodem pamięci o poległych było zapalenie znicza przez harcerzy z 21 DH ,,Astra” im. M. Kopernika. Niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie przez Pana Lecha Marczaka na ręce Pani Dyrektor Danuty Smagi, urny z ziemią przywiezioną  z Charkowa. Ten dar był podziękowaniem za wielokrotne upamiętnianie ofiary złożonej przez Władysława Szczypę.

       Upamiętnieniem  1050. Rocznicy Chrztu Polski nastąpiło poprzez posadzenie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej -Pana Krzysztofa Gowina, nauczycieli oraz uczniów Dębu ,,Mieszko”. Pamiątkową tablicę umieszczoną obok drzewa wspólnie odsłonili Wójt Gminy Puławy-Pan Krzysztof Brzeziński i Starosta Powiatu Puławskiego -Pan Witold Popiołek.                              Wzruszającą uroczystość dopełnił koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży. Zaangażowanie uczniów gołębskich szkół w przygotowanie przejmującej części artystycznej poświęconej chwalebnym wydarzeniom jest dowodem wierności młodych ludzi wartościom patriotycznym krzewionym przez szkołę. Dowodem uznania dla pedagogów, którzy czuwali nad  uzdolnioną  młodzieżą-Pani Elżbiecie Lipce oraz Dorocie Jabłońskie, a także Panu Dariuszowi Kosmowskiemu- były gorące brawa, jakimi obdarzyli goście młodych artystów. Wyrazem wdzięczności , szacunku i uznania za pielęgnowanie  hasła: ,,Katyń ...ocalamy od zapomnienia” są listy, które przesłali Posłowie na Sejm RP Krzysztof Szulowski oraz Włodzimierz Karpiński, a także albumy z malowniczymi zdjęciami Lubelszczyzny ofiarowane Dyrekcji Gimnazjum przez Wójta Gminy Puławy.

      Dzień upamiętniający Golgotę Wschodu dostarczył wielu wzruszeń i stał się dowodem wierności tradycji, którą … ocalamy od zapomnienia.

 

                                                                      Bożena Cybula, nauczyciel j. polskiego w Gołębiu

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie