UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 75 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ 30 kwietnia 2015

Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie,
zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień…”

 

           30 kwietnia 2015 roku społeczności obu gołębskich szkół już po raz szósty wzięły udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i oddały hołd Bohaterom zamordowanym przez NKWD.    

            Pięć lat temu – 22 kwietnia 2010 roku przed budynkiem szkoły zostały posadzone symboliczne dwa dęby w ramach akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie „Parafiada” -
„ Katyń… ocalić od zapomnienia”, której ideą były „Dęby Pamięci” zgodnie z zasadą:      „ jeden posadzony dąb, to jedno nazwisko zamordowanego oficera”.  Społeczności szkolne - Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu oraz Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu biorąc udział w tym przedsięwzięciu, uczciły pamięć kapitana rezerwy – Władysława Szczypy i starszego aspiranta policji państwowej - Szczepana Góry.

            W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: ks. kanonik Waldemar Stawinoga – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Gołębiu, Wójt Gminy Puławy – Pan Krzysztof Brzeziński, Zastępca Wójta Gminy Puławy – Pan Norbert Staszak, Prezes Okręgu Lubelskiego im. Gen. Mieczysława Smorawińskiego Związku Oficerów Rezerwy – Pan Lech Marczak – wnuk zamordowanego w Charkowie kapitana Władysława Szczypy, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie i nauczyciele.

             O godz. 11.30 wprowadzono poczty sztandarowe obu szkół i odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie Dyrektor Gimnazjum w Gołębiu – Pani Danuta Smaga wygłosiła przejmujące przemówienie, w którym w przystępny sposób przytoczyła historię Zbrodni Katyńskiej, dokonanej przez Sowietów, w wyniku której zamordowali oni około 22 tysięcy polskich obywateli. Następnie modlitwę za pomordowanych odmówił proboszcz gołębskiej parafii, po czym nastąpiło złożenie wiązanek przed pamiątkowymi tablicami i dębami przez poszczególne delegacje oraz zapalenie zniczy przez harcerzy, pełniących wartę honorową. Duże wrażenie wywołały słowa wierszy recytowanych przez uczennice gimnazjum. Na koniec uroczystości zabrał głos Pan Lech Marczak, który odznaczył sztandary obu szkół Srebrnymi Medalami Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polski. Pani Danuta Smaga podkreśliła, iż Dęby Pamięci są trwałą akcją wpisaną w kalendarz szkolnych uroczystości. Poinformowała też, iż Pan Lech Marczak, złożył interpelację, aby uhonorować kapitana Władysława Szczypę w siedzibie Starostwa Puławskiego poprzez ufundowanie pamiątkowej tablicy. Zapewniła także, iż dołoży wszelkich starań jako Przewodnicząca Rady Powiatu i Dyrektor szkoły czczącej postać kapitana Szczypy „Dębem Pamięci”.

             Wyprowadzenie sztandarów zakończyło obchody Dębów Katyńskich w Gołębiu.

 

                                                                                                  

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie