Jesteś tutaj: Start / O szkole / Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2018/2019 
w Gimnazjum w Gołębiu

 

Rok szkolny trwa od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

I semestr

 • do 3 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

II semestr

 • od 01 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. 

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

 • zimowa przerwa świąteczna:   23 -31 grudnia 2018 r.
 • ferie zimowe: 11 – 24 lutego  2019 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna:  18 - 23 kwietnia 2019 r.
 • ferie letnie: 22 czerwca 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Terminy posiedzenia rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 • śródroczna 31 stycznia 2019 r. (oceny należy wystawić do 24 stycznia 2019 r.)
 • roczna 20 czerwca 2018 r. (oceny należy wystawić do 14 czerwca 2019 r.)

 Terminy egzaminu gimnazjalnego

 

a) część humanistyczna - 10 kwietnia 2019 roku (środa), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego

 

b) część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019 roku ( czwartek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

- 11.00 - egzamin z zakresu matematyki

 

c) język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019 roku (piątek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin na poziomie podstawowym

- 11.00 - egzamin na poziomie rozszerzonym 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

 

13 września 2018 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2018 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

20 grudnia 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

31 stycznia 2019 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

21 marca 2019 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

14 maja 2019 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

 • 10 kwietnia 2019 r.
 • 11 kwietnia 2019 r.
 • 12 kwietnia 2019 r. 

Inne dni wolne uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej:

 • 02 listopada  2018 r.
 • 02 maja  2019 r.

 

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

 

 1. 30 sierpnia 2018 r. – Rada pedagogiczna organizacyjna
 2. 13 września 2018 r. – Informacje o nadzorze pedagogicznym, zatwierdzenia planów pracy
 3. 08 listopada  2018 r.– Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 4. 20 grudnia 2018 r. – Rada Pedagogiczna informacyjna
 5. 24 stycznia 2018 r. – Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 6. 31  stycznia 2019 r. – Rada Pedagogiczna plenarna
 7. 21 marca 2019 r. - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 8. 14 maja 2019 r. - Rada Pedagogiczna informacyjna
 9. 14 czerwca 2019 r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 10. 19 czerwca 2019 r. - Rada Pedagogiczna plenarna

 

 

 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH

 

Gimnazjum:

08 listopada  2018 r. –

 • „Klasa bez przemocy’’ – jak budować zespół i wspierać uczniów w nabywaniu kompetencji niezbędnych do dobrego funkcjonowania w grupie uczniowskiej.” – Dorota Opolska – Maksym
 • „Sposoby budowania autorytetu nauczyciela.” – Małgorzata Linek

 

21 marca 2019 r. –

 • „Dopalacze – fakty i mity.’’ – Jolanta Kiełpińska