Jesteś tutaj: Start / O szkole / Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum w Gołębiu

 

Rok szkolny trwa od 1 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.

 

I semestr

 • do 1 września 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

II semestr

 • od 30 stycznia  2017 r. do 23 czerwca 2017 r. 

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

 • zimowa przerwa świąteczna:   23 -31 grudnia 2016 r.
 • ferie zimowe: od 16 stycznia  – 29 stycznia  2017 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna:  13 - 18 kwietnia 2017 r.
 • ferie letnie: 24 czerwca 2017 r. - 31 sierpnia 2017r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Terminy posiedzenia rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 • śródroczna 13 stycznia 2017 r. (oceny należy wystawić do 05 stycznia 2017 r.)
 • roczna 22 czerwca 2017 r. (oceny należy wystawić do 12 czerwca 2017 r.)

 Terminy egzaminu gimnazjalnego

 

a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego

 

b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 roku ( czwartek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

- 11.00 - egzamin z zakresu matematyki

 

c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin na poziomie podstawowym

- 11.00 - egzamin na poziomie rozszerzonym 

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami 

 

12 września 2016 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

04 listopada  2016 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

13 grudnia 2016 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

13 stycznia 2017 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

25 marca 2017 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

12 maja 2015 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
 z zachowania. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

 • 19 kwietnia 2017 r.
 • 20 kwietnia 2017 r.
 • 21 kwietnia 2017 r. 

Inne dni wolne uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej:

 • 14 października  2016 r.
 • 31 października 2016 r.
 • 02 maja  2017 r.
 • 16  czerwca 2017 r.
 • 23  czerwca 2017 r.

 

TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

 

 1. 29 sierpnia 2016 r. – Rada pedagogiczna organizacyjna
 2. 12 września 2016 r. – Informacje o nadzorze pedagogicznym, zatwierdzenia planów pracy
 3. 04 listopada 2016 r.– Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 4. 10 stycznia 2017 r. – Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 5. 13 stycznia 2017 r. – Rada Pedagogiczna plenarna
 6. 25 marca 2017 r. - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 7. 12 maja 2017 r. - Rada Pedagogiczna informacyjna
 8. 12 czerwca 2017 r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 9. 22 czerwca 2017 r. - Rada Pedagogiczna plenarna

 

 

 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH

Gimnazjum

 

03 listopada  2016 r.

 

 1. 1.     „Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania?’’  - Małgorzata Linek
 2. 2.     Telefonia komórkowa i jej wpływ na zdrowie człowieka – Katarzyna Ziemska
  1. Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli – Małgorzata Jamróz

 

 

25 marca 2017 r. –

 1. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły – Elżbieta Lipka
 2. Pokolenie Y, pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli – Małgorzata Jamróz