Jesteś tutaj: Start / O szkole / Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018 
w Gimnazjum w Gołębiu

 

Rok szkolny trwa od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

 

I semestr

 • do 4 września 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

II semestr

 • od 12 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 

Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych

 • zimowa przerwa świąteczna:   23 -31 grudnia 2017 r.

 • ferie zimowe: od 29 stycznia  – 11 lutego  2018 r.

 • wiosenna przerwa świąteczna:  29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

 • ferie letnie: 23 czerwca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Terminy posiedzenia rady pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji:

 • śródroczna 26 stycznia 2018 r. (oceny należy wystawić do 18 stycznia 2018 r.)

 • roczna 21 czerwca 2018 r. (oceny należy wystawić do 14 czerwca 2018 r.)

 Terminy egzaminu gimnazjalnego

 

a) część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 roku (środa), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego

 

b) część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 roku ( czwartek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

- 11.00 - egzamin z zakresu matematyki

 

c) język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2018 roku (piątek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin na poziomie podstawowym

- 11.00 - egzamin na poziomie rozszerzonym 

  

Terminy zebrań z rodzicami 

13 września 2017 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2017 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

19 grudnia 2017 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

26 stycznia 2018 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

22 marca 2018 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

15 maja 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

 • 18 kwietnia 2018 r.

 • 19 kwietnia 2018 r.

 • 20 kwietnia 2018 r. 

  Inne dni wolne uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej:

 • 13 października  2017 r.

 • 30 kwietnia 2018 r.

 • 02 maja  2018 r.

 • 04 maja 2018 r.

 • 01  czerwca 2018 r.

   

  TERMINY RAD PEDAGOGICZNYCH

   

 1. 31 sierpnia 2017 r. – Rada pedagogiczna organizacyjna
 2. 13 września 2017 r. – Informacje o nadzorze pedagogicznym, zatwierdzenia planów pracy
 3. 08 listopada  2017 r.– Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 4. 19 grudnia 2017 r. – Rada Pedagogiczna informacyjna
 5. 19 stycznia 2018 r. – Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 6. 26 stycznia 2018 r. – Rada Pedagogiczna plenarna
 7. 22 marca 2018 r. - Rada Pedagogiczna szkoleniowa
 8. 15 maja 2018 r. - Rada Pedagogiczna informacyjna
 9. 15 czerwca 2018 r. - Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
 10. 21 czerwca 2018 r. - Rada Pedagogiczna plenarna

 

TEMATYKA RAD SZKOLENIOWYCH

 

Gimnazjum:

08 listopada  2017 r. –

- Rola wychowania fizycznego; przyczyny zwolnień lekarskich; regulacje prawne
J. Majcher
- Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole – A. Serkis
- Nowa formuła sprawdzianu po klasie ósmej – A. Krawczyk, D. Smaga

22 marca 2018 r. –

- Charakterystyka wybranych dysfunkcji rozwojowych – ADHD, zespół Aspergera, autyzm – Dorota Opolska – Maksym

- Uzależnienia – podstawowe pojęcia i koncepcje – Jolanta Kiełpińska

- Techniki motywowania uczniów do nauki – Agnieszka Krawczyk