GODZINY KONSULTACJI NAUCZYCIELSKICH

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOŁĘBIU

Realizacja dodatkowych godzin wynikających z art.42, ust. 2, pkt. 2 Ustawy
Karta Nauczyciela

Rok szkolny 2013/2014

Imię i nazwisko nauczyciela/ dzień tygodnia i godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Justyna Cieśla

 

13.15 -14.50

     

Ks. Paweł Ciosmak

         

Małgorzata Jamróz

   

14.00 – 14.45

   

Jolanta Kiełpińska

   

13.15 – 14.00

14.04 – 14.50

 

Agnieszka Krawczyk

         

Elżbieta Lipka

         

Małgorzata Linek

     

1400 – 15.00

 

Elżbieta Lipka

 

14.05 – 14.50

 

14.05 -14.50

 

Jacek Majcher

 

14.05- 15.35

     

Agata Serkis

   

14.00 -14.45/13.15 -14.00

   

Edyta Skoczek

14.50 – 15.20

     

14.50 – 15.20

Agnieszka Szczerbetka

   

14.05 -14.50

13.15 -14.00

 

Katarzyna Ziemska

13.15-14.00

   

13,15 – 14.00

 

Dorota Opolska – Maksym

14.00 – 18.00/19.00 – raz w miesiącu