UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 73 ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ 12.04.2013 r.

Motto z „Medalionów ‘’ Zofii Nałkowskiej przyświecało uroczystości, która odbyła się 12 kwietnia 2013 r. w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gołębiu.
Tego dnia obchodzono 73. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 70. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter i wszystkim obecnym, zarówno uczniom, nauczycielom oraz gościom, udzielił się ten niezwykły klimat  wzruszenia i zadumy.

Wydarzenie  rozpoczęło się od modlitwy za pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej. Następnie delegacje szkół i zaproszonych gości złożyły wieńce pod tablicami ku czci oficerów zamordowanych w Charkowie i Twerze – uczczono pamięć kapitana Wojska Polskiego Władysława Szczypy oraz aspiranta Policji Państwowej Szczepana Góry. Oficerom tym poświęcone są dwa „Dęby Pamięci’’ zasadzone przez społeczność gołębskich szkół w 2010 r. w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń…ocalić od zapomnienia’’.
            Obchody uświetnili licznie przybyli goście: Pan Lech Marczak
z Lubelskiej Rodziny Katyńskiej – wnuk śp. Kapitana Władysława Szczypy, Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, przedstawiciel Pani Poseł Małgorzaty Sadurskiej,  radni i dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Puławy,  Komendy Hufca  w Puławach oraz innych organizacji współpracujących ze szkołą.
            Bardzo wzruszająca była przede wszystkim druga część uroczystości, gdzie wspominano najbardziej dramatyczne wydarzenia wojenne, a na ich tle tragiczne losy Polaków  – wybuch wojny, bohaterska obrona Warszawy, agresja sowiecka, mord w Katyniu, smutna noc okupacji, holokaust. Przypomniano naznaczone krwią i okrucieństwem losy narodu żydowskiego i bohaterski zryw powstańczy w warszawskim getcie.
            Uroczystość patriotyczna w Gołębiu była nie tylko uczczeniem pamięci poległych i uhonorowaniem bohaterów, lecz przede wszystkim wspaniałą lekcją historii dla współczesnych i przeszłych pokoleń. Zło, jakim jest niewątpliwie wojna, to dzieło ludzi, to „ludzie ludziom zgotowali okrutny los’’. Słowa padające w czasie akademii potępiały zbrodnię i dawały nadzieję, że „ludzi dobrej woli jest więcej’’.  Właściwe wzorce i wychowanie młodego pokolenia
w duchu patriotyzmu i humanizmu powinny być wyznacznikiem edukacji.                                              Danuta Smaga – Publiczne Gimnazjum w Gołębiu