Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców


Artykuły

Zebranie Rodziców

2018-03-20

Zapraszamy 22 marca 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 na spotkanie Rodziców z wychowawcami klas oraz nauczycielami.

Czytaj więcej o: Zebranie Rodziców

Ferie zimowe w górach 2018 - oferta dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

2018-01-11
Powiększ zdjęcie

FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

 

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)

Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój

Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Czytaj więcej o: Ferie zimowe w górach 2018 - oferta dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Zebranie Rodziców

2017-12-12

Zapraszamy 20 grudnia 2017r. (środa) o godz. 17.00

na spotkanie Rodziców z wychowawcami klas oraz nauczycielami

(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych).

 

Czytaj więcej o: Zebranie Rodziców

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

2017-11-02

Terminy zebrań z rodzicami 

 

13 września 2017 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2017 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

19 grudnia 2017 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

26 stycznia 2018 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

22 marca 2018 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

15 maja 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. 

Czytaj więcej o: Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

"Gimnazjaliści na start" - regulamin uczestnictwa w projekcie

2017-10-26

GIMNAZJALIŚCI NA START” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GIMNAZJALIŚCI NA START”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „GIMNAZJALIŚCI NA START” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 202/RPLU.12.02.00-06-0123/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

  3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

  4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.

  5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.

Czytaj więcej o: "Gimnazjaliści na start" - regulamin uczestnictwa w projekcie