Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców


Artykuły

Realizacja dodatkowych godzin wynikających z art.42, ust. 2, pkt. 2 Ustawy Karta Nauczyciela

2014-09-03

Warsztaty dla rodziców

2013-03-07

Ponieważ problemy wychowawcze z dziećmi są niepokojącym zjawiskiem i dotyczą również naszych uczniów, zapraszam Państwa na bezpłatne warsztaty poszerzające wiedzę z zakresu umiejętności i kompetencji wychowawczych. Będzie to cykl 10 spotkań, na których Pani Bożena Małek- trener komunikacji opartej na empatii, pomoże nam odnaleźć przyczyny problemów, dostarczy cennych wskazówek. Warsztaty organizuje Publiczne Gimnazjum w Gołębiu wraz z Urzędem Gminy Puławy.

Czytaj więcej o: Warsztaty dla rodziców

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013/2014

2013-10-07
Powiększ zdjęcie

 Terminy egzaminu gimnazjalnego

Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

                 Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.):

 

a) część humanistyczna - 23 kwietnia 2014 roku (środa), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego

b) część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2014 roku (czwartek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

- 11.00 - egzamin z zakresu matematyki

c) język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2014 roku (piątek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin na poziomie podstawowym

- 11.00 - egzamin na poziomie rozszerzonym

Czytaj więcej o: EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013/2014

Pedagog szkolny

2011-09-15
Powiększ zdjęcie

Praca pedagoga szkolnego w szczególności polega na:

Czytaj więcej o: Pedagog szkolny