PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM im. KANCLERZA KORONNEGO JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W GOŁĘBIU rok szkolny 2015/2016