PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM im. KANCLERZA KORONNEGO JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO W GOŁĘBIU rok szkolny 2014/2015

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 2. Wybory do Samorządów Klasowych.
 3. Europejskie Dni Dziedzictwa.

 

 1. Nadanie imienia szkole.
 2. Wybory do zarządu SU.
 3. Opracowanie Planu Pracy SU.
 4. Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.
 5. Konkurs historyczny.

Dyrektor, SU

Zespoły klasowe

Dyrektor, nauczyciele, zespoły klasowe

dyrektor, A. Krawczyk

SU, J. Cieśla

J. Cieśla

SU, J. Cieśla

E. Lipka

PAŹDZIERNIK

 1. Piknik w ramach projektu „Gmina Puławy bez przemocy”
 2. Tydzień pierwszaka.
 3. Uroczystość z okazji KEN i Ślubowanie klasy I.
 4. Otrzęsiny pierwszaków i dyskoteka.
 5. Dzień Papieski.

D. Opolska- Maksym

 

SU, J. Cieśla

dyrektor, K. Ziemska, SU, poczet sztandarowy

SU, J. Cieśla

Ks. P. Kazimierski

LISTOPAD

 1. Wyjścia na cmentarz, dbanie o miejsca pamięci narodowej i groby poległych.
 2. Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
 3. Dyskoteka andrzejkowa.

Wychowawcy,

ks. P.  Kazimierski

 

dyrektor, E. Lipka, poczet sztandarowy

SU, J. Cieśla

GRUDZIEŃ

 1. Szkolne Mikołajki.
 2. Jasełka.
 3. Kiermasz bożonarodzeniowy.

Zespoły klasowe

Ks. P. Kazimierski

D. Opolska-Maksym

STYCZEŃ

 1. Podsumowanie pracy SU w I semestrze.

SU, J. Cieśla

LUTY

 1. Poczta Walentynkowa.
 2. Zabawa karnawałowa.

SU, J. Cieśla

SU, J. Cieśla

MARZEC

 1. Pierwszy dzień wiosny.

SU, J. Cieśla

KWIECIEŃ

 1. Kiermasz wielkanocny.
 2. Dni Katyńskie.

D. Opolska-Maksym

Dyrektor, A. Krawczyk

MAJ

 1. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 2. Dni Języków Obcych.

E. Lipka

 

M. Jamróz, J. Kiełpińska

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka.
 2. Wieczorek klas III.
 3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

J. Majcher

E. Lipka, J. Cieśla

A. Szczerbetka,

 A. Krawczyk

CAŁY ROK

 1. Szczęśliwy numerek.
 2. Opieka nad sztandarem.
 3. Tematyczne gazetki SU.

SU, J. Cieśla

E. Lipka

SU, J. Cieśla

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU oraz jest spójny z kalendarium wydarzeń szkoły na rok szkolny 2014/2015.

Zebrania  Samorządu Uczniowskiego będą odbywały się w miarę potrzeb z inicjatywy opiekunów bądź przedstawicieli SU.