SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013/2014

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013/2014

Opiekun SU – Ks. Paweł Ciosma

Przewodnicząca – Aleksandra Zagożdżon


Z-ca przewodniczącej – Paulina Misiewicz


Sekretarz – Julia Filipek


Sekcja porządkowa – Monika Wnuk


Rzecznik praw ucznia – Adrianna Capała


Sekcja kulturalno-oświatowa :
- Monika Gawryjołek
-Klaudia Mazur