Jesteś tutaj: Start / Kalendarz

Kalendarz

Artykuły

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

2018-10-06

Terminy zebrań z rodzicami 

 

13 września 2018 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2018 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

20 grudnia 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

31 stycznia 2019 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

21 marca 2019 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

14 maja 2019 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. 

Czytaj więcej o: Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

2018-10-06

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

  • 10 kwietnia 2019 r.
  • 11 kwietnia 2019 r.
  • 12 kwietnia 2019 r. 

Inne dni wolne uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej:

  • 02 listopada  2018 r.
  • 02 maja  2019 r.
Czytaj więcej o: Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019