Świadczenie - Dobry start 300+

Świadczenie Dobry start 300+

Informujemy, że o świadczenie Dobry start 300+ należy występować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4, tel. 81 889 05 36.

Wnioski przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Można je składać elektronicznie – przez bank lub stronę www.empatia.mrpips.gov.pl już od 1 lipca, zaś metodą tradycyjną (papierowo) od 1 sierpnia danego roku. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku.

Wnioski przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Można je składać elektronicznie – przez bank lub stronę www.empatia.mrpips.gov.pl już od 1 lipca, zaś metodą tradycyjną (papierowo) od 1 sierpnia danego roku. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku.

Więcej informacji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie http://www.gminapulawy.pl/aktualnosci/item/2663-dobry-start-300.html albo http://www.gops.pulawy.pl/dobry-start-300/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Puławach

24-100 Puławy, ul. Dęblińska 4
Tel. +48 (81) 889-05-19,
Fax +48 (81) 888-82-45
e-mail: gops@gops.pulawy.pl
www: http://www.gops.pulawy.pl/