Harmonogram spotkań Prezydium Rady Rodziców w Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu roku szkolnym 2016/2017

roku szkolnym 2016/2017

L.p

termin

Tematyka spotkań

1.

Wrzesień

 1. Wybory Prezydium Rady Rodziców.
 2. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 3. Ustalenie planu pracy Prezydium Rady Rodziców, harmonogramu spotkań Prezydium Rady Rodziców, harmonogramu spotkań z rodzicami.
 4. Udział w organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa
   „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią’’ oraz dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka. 
 5. Udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły.

2.

Październik

 1. Uczestnictwo w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Udział w ślubowaniu i otrzęsinach klasy I.

3.

Listopad

 1. Uczestnictwo w akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 2. Udział w organizacji zabawy andrzejkowej.

4.

Grudzień

 1. Zaopiniowanie planu finansowego Rady Rodziców.
 2. Udział w bożonarodzeniowym kiermaszu świątecznym- współpraca z SU i Gim-Artem.

5.

Luty

 1. Podsumowanie pracy w I semestrze.
 2. Zaopiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2017.

6.

Marzec

 1. Ustalenia dotyczące organizacji uroczystości katyńskich 2017.
 2. Pomoc w organizacji i uczestnictwo w akademii z okazji Dnia Kobiet lub Dnia Wiosny. 

7.

Kwiecień

 1. Udział w organizacji uroczystości katyńskich 2017.
 2. Udział w wielkanocnym kiermaszu świątecznym- współpraca z SU i Gim-Artem.

8.

Maj

 1.  Zakup nagród dla najlepszych uczniów.
 2. Uczestnictwo w akademii z okazji Świąt Majowych.
 1. Udział w prezentacjach projektów edukacyjnych.

9.

Czerwiec

 1. Rozliczenie funduszy Rady Rodziców za rok 2016/2017.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Uczestnictwo w obchodach Dnia Bez Przemocy i Cała Polska biega.
 4. Uczestnictwo w akademii z okazji Zakończenia Roku Szkolnego.