Skład Prezydium Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum w Gołębiu na rok szkolny 2014/15 wybranego 12 września 2014 r.

Skład Prezydium Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum w Gołębiu

na rok szkolny 2014/15 wybranego 12 września 2014 r.

 

Prezydium:

Przewodnicząca – Anna Piątek  

Zastępca – Tomasz Grzęda

Sekretarz – Bożena Cybula

Skarbnik – Barbara Grądziel

 

Komisja rewizyjna:

Monika Rułka

Wojciech Jabłoński