Skład Prezydium Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum w Gołębiu na rok szkolny 2013/14 wybranego 12 września 2013 r.

Skład Prezydium Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum w Gołębiu

na rok szkolny 2013/14 wybranego 12 września 2013 r.

 

Prezydium:

Przewodnicząca – Bożena Cybula

Zastępca – Monika Siwek

Sekretarz – Agnieszka Pyra

Skarbnik – Barbara Grądziel

Komisja rewizyjna:

Renata Bąkała

Wojciech Bernat