ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOŁĘBIU SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

KLASA I na rok szkolny 2012 – 2013 oraz lata 2012-2015  - uchwała RP z 20. 03. 2012 r. 

L.P.

Przedmiot

Nazwa programu

Nr programu

1

Język polski

„Bliżej słowa’’. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 1 -1 -  JP - 2012

2

Język angielski

„Exam Chllenges’’- program nauczania języka angielskiego w gimnazjum. PEARSON/LONGMAN 2009

PGG 1 – 2 – JA - 2012

3

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. WSiP 2009 

PGG 1– 3 – JR – 2012

4

Historia

„Śladami przeszłości ‘’. Program nauczania historii w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 1 – 4 – H – 2012

5

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. OPERON 2009

PGG 1 – 5 – WOS – 2012

6

Matematyka

„Matematyka wokół nas’’. Program nauczanie w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 1– 6 – M - 2012

7

Fizyka

„Spotkania z fizyką’’. Program nauczania fizyki w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 1 – 7 – F – 2012

8

Chemia

„Chemia nowej Ery’’. Program nauczania chemii w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 1 – 8 – CH – 2012

9

Geografia

„Planeta Nowa’’. Program nauczania geografii dla gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 1– 9 – G - 2012

10

Biologia

„Ciekawa biologia’’. Program nauczania biologii w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 1 – 10 – B – 2012

11

Plastyka

„Sztuka w zasięgu ręki’’. Program nauczania plastyki w gimnazjum. MAC 2009

PGG 1 – 11 – P – 2012

12

Zajęcia artystyczne

„Sztuka w zasięgu ręki’’. Program nauczania dla gimnazjum. MAC 2009

 

PGG 1– 12 – ZA – 2012

13

Zajęcia  techniczne

„Zajęcia techniczne’’.

Program nauczania do gimnazjum. OPERON 2009

 

 

 

PGG 1– 13 – ZT – 2012

14

Informatyka

 

Program nauczania informatyki dla gimnazjum.

OPERON 2009

 

 

PGG 1 – 14 – I - 2012

15

Wychowanie fizyczne

Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych  dla gimnazjum.

IMPULS 2009

PGG 1 – 15 – WF – 2012

16

Religia

Wierzyć Chrystusowi’’.

Ogólnopolski program dla diecezji. GAUDIUM 2009

PGG 1 – 16 – R – 2012

 

17

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas I-III gimnazjum. RUBIKON 2009

 

 

PGG 1 – 17 – WDŻ - 2012

18

Muzyka

„Gra muzyka’’. Program nauczania muzyki w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 1 – 18 – M – 2012

19

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania dla gimnazjum .Nowa Era 2009

 

PGG 1 – 19 – EdB – 2012

 

  

 

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOŁĘBIU SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

KLASA II  na rok szkolny  2012 – 2013  uchwała RP z 23. 03. 2011 r. 

L.P.

Przedmiot

Nazwa programu

Nr programu

1

Język polski

„Bliżej słowa’’. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 2 -1 -  JP - 2011

2

Język angielski

„Exam Chllenges’’- program nauczania języka angielskiego w gimnazjum. PEARSON/LONGMAN 2009

PGG 2 – 2 – JA - 2011

3

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. WSiP 2009 

PGG 2– 3 – JR – 2011

4

Historia

„Śladami przeszłości ‘’. Program nauczania historii w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 2 – 4 – H – 2011

5

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. OPERON 2009

PGG 2 – 5 – WOS – 2011

6

Matematyka

„Matematyka wokół nas’’. Program nauczanie w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 2– 6 – M - 2011

7

Fizyka

„Spotkania z fizyką’’. Program nauczania fizyki w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 2 – 7 – F – 2011

8

Chemia

„Chemia nowej Ery’’. Program nauczania chemii w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 2 – 8 – CH – 2011

9

Geografia

„Planeta Nowa’’. Program nauczania geografii dla gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 2 – 9 – G – 2011

10

Biologia

„Ciekawa biologia’’. Program nauczania biologii w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 2 – 10 – B – 2011

11

Plastyka

„Sztuka w zasięgu ręki’’. Program nauczania plastyki w gimnazjum. MAC 2009

PGG 2 – 11 – P – 2011

12

Zajęcia artystyczne

„Sztuka w zasięgu ręki’’. Program nauczania dla gimnazjum. MAC 2009

 

PGG 2 – 12 – ZA – 2011

13

Zajęcia  techniczne

„Zajęcia techniczne’’.

Program nauczania do gimnazjum. OPERON 2009

 

 

 

PGG 2 – 13 – ZT – 2011

14

Informatyka

 

Program nauczania informatyki dla gimnazjum.

OPERON 2009

 

 

PGG 2 – 14 – I - 2011

15

Wychowanie fizyczne

Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych  dla gimnazjum.

IMPULS 2009

PGG 2 – 15 – WF – 2011

16

Religia

Wierzyć Chrystusowi’’.

Ogólnopolski program dla diecezji. GAUDIUM 2009

PGG 2 – 16 – R – 2011

 

17

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas I-III gimnazjum. RUBIKON 2009

 

 

PGG 2 – 17 – WDŻ - 2011

18

Muzyka

„Gra muzyka’’. Program nauczania muzyki w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 2 – 18 – M – 2011

19

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania dla gimnazjum .Nowa Era 2009

 

PGG 2 – 19 – EdB – 2011

 

 

 

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM W GOŁĘBIU SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

KLASA III na rok szkolny  2012 – 2013  uchwała RP z  26. 03. 2010 r. 

L.P.

Przedmiot

Nazwa programu

Nr programu

1

Język polski

„Bliżej słowa’’. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 3 -1 -  JP – 2010

2

Język angielski

„Exam Chllenges’’- program nauczania języka angielskiego w gimnazjum. PEARSON/LONGMAN 2009

PGG 3 – 2 – JA – 2010

3

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum. WSiP 2009  

PGG 3– 3 – JR – 2010

4

Historia

„Śladami przeszłości ‘’. Program nauczania historii w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 3 – 4 – H – 2010

5

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. OPERON 2009

PGG 3 – 5 – WOS – 2010

6

Matematyka

„Matematyka wokół nas’’. Program nauczanie w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 3– 6 – M – 2010

7

Fizyka

„Spotkania z fizyką’’. Program nauczania fizyki w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 3 – 7 – F – 2010

8

Chemia

„Chemia nowej Ery’’. Program nauczania chemii w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 2 – 8 – CH – 2010

9

Geografia

„Planeta Nowa’’. Program nauczania geografii dla gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 3– 9 – G – 2010

10

Biologia

„Ciekawa biologia’’. Program nauczania biologii w gimnazjum. WSiP 2009

PGG 3 – 10 – B – 2010

11

Plastyka

„Sztuka w zasięgu ręki’’. Program nauczania plastyki w gimnazjum. MAC 2009

PGG 3 – 11 – P – 2010

12

Zajęcia artystyczne

„Sztuka w zasięgu ręki’’. Program nauczania dla gimnazjum. MAC 2009

 

PGG 3– 12 – ZA – 2010

13

Zajęcia  techniczne

„Zajęcia techniczne’’.

Program nauczania do gimnazjum. OPERON 2009

 

 

 

PGG 3– 13 – ZT – 2010

14

Informatyka

 

Program nauczania informatyki dla gimnazjum.

OPERON 2009

 

 

PGG 3 – 14 – I – 2010

15

Wychowanie fizyczne

Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych  dla gimnazjum.

IMPULS 2009

PGG 3 – 15 – WF – 2010

16

Religia

Wierzyć Chrystusowi’’.

Ogólnopolski program dla diecezji. GAUDIUM 2009

PGG 3 – 16 – R – 2010

 

17

Wychowanie do życia w rodzinie

Program nauczania dla klas I-III gimnazjum. RUBIKON 2009

 

 

PGG 3  – 17 – WDŻ – 2010

18

Muzyka

„Gra muzyka’’. Program nauczania muzyki w gimnazjum. Nowa Era 2009

PGG 3 – 18 – M – 2010

19

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania dla gimnazjum .Nowa Era 2009

 

PGG 3 – 19 – EdB – 2010