Plan pracy Samorządu Gimnazjum na rok 2011/2012

Plan pracy Samorządu Gimnazjum na rok 2011/2012

Plan pracy Samorządu Gimnazjum na rok 2011/2012

 

Miesiąc

Zadania do realizacji

Odpowiedzialni

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Wybory do Samorządu Gimnazjalnego. Opracowanie planu pracy.

Akcja „Sprzątanie Świata”

Europejskie Dni Dziedzictwa

Akcja charytatywna „Podziel się posiłkiem”

II Międzyszkolny konkurs wiedzy historycznej z okazji EDD

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

A. Jasiocha

Opiekun SG

SG

D. Opolska

A. Krawczyk

SG

Październik

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Apel z okazji Dnia Papieskiego

Tydzień pierwszaka

Otrzęsiny klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

D. Jabłońska

SG

SG

K. Ziemska

M. Jamróz

Listopad

Apel z okazji Dnia Niepodległości

Dyskoteka Andrzejkowa

D. Jabłońska

SG

Grudzień

Mikołajki

Podsumowanie projektu MSC

Konkursy i kiermasze Bożonarodzeniowe

Jasełka Bożonarodzeniowe

Wych. klas

A. Szczerbetka

K. Ziemska

D. Opolska

Styczeń

WOŚP

Zabawa Karnawałowa

Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze.

SG

SG

Luty

Apel z okazji Walentynek

Poczta Walentynkowa

Dyskoteka Walentynkowa

E. Lipka

SG

SG

Marzec

Dni Języków Obcych

Konkurs Mitologiczny

Dzień Wiosny

J. Kiełbińska

M. Jamróz

L. Stańczak

A. Krawczyk

SG

Kwiecień

Rocznica zbrodni katyńskiej

Konkursy Wielkanocne i kiermasz

Rocznica beatyfikacji Jana Pawła II

A. Krawczyk

D. Opolska

Ks. Ciosmak

Maj

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzień Książki

E. Lipka

M. Linek

Czerwiec

Dzień Sportu – Dzień Dziecka

Zdrowy Styl Życia

Światowy Dzień Środowiska (ONZ)

Wieczorek klas III

Zakończenia Roku Szkolnego 2011/2012

SG

D. Opolska

D. Jabłońska

A. Serkis

A. Szczerbetka

E. Lipka

A. Krawczyk

A. Serkis

A. Szczerbetka