Realizacja dodatkowych godzin wynikających z art.42, ust. 2, pkt. 2 Ustawy Karta Nauczyciela

Konsultacje i zajęcia dodatkowe dla uczniów

Rok szkolny 2014/2015

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.45 – 8.30

 

 

 

 

 

8.35 – 9.20

 

 

 

 

 

9.30 -    10.15

 

 

 

 

 

10.25 – 11.10

 

 

 

 

 

11.20 – 12.05

 

 

 

 

 

12.25 – 13.10

 

 

 

 

 

13.15 – 14.00

Katarzyna Ziemska – zajęcia matematyczne

Agnieszka Krawczyk – zajęcia z języka polskiego (kl. I i II b)

 

Jolanta Kiełpińska – zajęcia z języka angielskiego

 

Agnieszka Szczerbetka – zajęcia z chemii i biologii 

 

Agata Serkis  - zajęcia z geografii

Jolanta Kiełpińska – zajęcia z języka angielskiego

14.05 – 14.50

Katarzyna Ziemska – zajęcia fizyczne i informatyczne

 

Małgorzata Jamróz – zajęcia z języka rosyjskiego

 

Justyna Cieśla – zajęcia matematyczne

Agnieszka Krawczyk – zajęcia z języka polskiego (kl. II a)

 

Elżbieta Lipka – zajęcia z historii

 

Jacek Majcher – zajęcia sportowe

Dorota Opolska – Maksym – zajęcia zespołu plastycznego
 „ Gim – Art.’’

Justyna Cieśla – zajęcia matematyczne

 

Agnieszka Szczerbetka – zajęcia z chemii i biologii  

 

Elżbieta Lipka – zajęcia z historii

 

14.55 – 15.40

Edyta Skoczek – zajęcia komputerowe

Jacek Majcher – zajęcia sportowe

 

 

Edyta Skoczek – zajęcia komputerowe