Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2009/2010 - semestr I

Uczniowie, krórzy uzyskali najwyższe średnie ocen w poszczególnych klasach:

  Klasa I A

Średnia klasy - 3,05

Najlepsi uczniowie klasy:

 

Katarzyna Lesisz - średnia 5,08

Marcin Molenda - średnia 4,92

Martyna Domino - średnia 4,45

Dominika Kruk - średnia 4,38

 

Klasa I B

 

Średnia klasy  - 3,02

Najlepsi uczniowie klasy:

 

Joanna Bąkała - śrdnia 4,76

Justyna Bąkała - średnia 4,13

 

Klasa II

Średnia klasy - 3,32

Najlepsi uczniowie klasy:

 

Agnieszka Gmitruk - średnia 5,07

Łukasz Kamola - średnia 4,78

Aleksandra Kamola - śrdnia 4,07

 

Klasa III A

Średnia klasy - 3,35

Najlepsi uczniowie klasy:

 

Rafał Barszcz - średnia 5,07

Ada Oszatyńska - średnia 4,57

Kamil Matysiak -  średnia 4,43

Krzysztof Cybula - średnia 4,35

 

 

Klasa III b

Średnia klasy - 3,46

Najlepsi uczniowie klasy:

 

Mateusz Bakała - średnia 5,14

Katarzyna Murat -średnia 4,78

Sebastian Sowiński - średnia 4,42

Matyna Korzeniowska - średnia 4,35