Pedagog szkolny

Praca pedagoga szkolnego w szczególności polega na:

- rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwianiu ich zaspokojenia,

- diagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

- pomocy rodzicom i nauczycielom w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

- wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- organizowaniu pomocy uczniom, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

- organizowaniu pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.

- Koordynowaniu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Pedagog szkolny ściśle współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:

 

- Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Puławach,

- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach,

- Sądem Rejonowym - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Puławach,

- Komendą Powiatową Policji w Puławach.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2011/2012

Poniedziałek (8.35 - 12.05)

Wtorek (9.30 -  13.10)

Środa (9.30 -  12.05)

Informujemy ponadto, że od 3 października 2011 r. będzie w naszym Gimnazjum będzie funkcjonował nowy gabinet pedagoga

( wejście od strony kuchni)

Galeria

Powiększ zdjęcie