Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

  • 10 kwietnia 2019 r.
  • 11 kwietnia 2019 r.
  • 12 kwietnia 2019 r. 

Inne dni wolne uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej:

  • 02 listopada  2018 r.
  • 02 maja  2019 r.