Otwarcie nowo rozbudowanego budynku szkoły.

Marzenia się spełniają…

      O tym, że warto realizować marzenia i wcielać w życie ambitne plany 26 marca 2018r. mówiono w Gołębiu
wielokrotnie. Dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego i Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego
Jerzego Ossolińskiegoto szczególny dzień, który zapisze się w historii nie tylko szkoły, ale całej miejscowości. 
Po wielu latach starań nastąpiło uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej szkoły wraz z halą widowiskowo – sportową.

Marzenia się spełniają…

      O tym, że warto realizować marzenia i wcielać w życie ambitne plany 26 marca 2018r. mówiono w Gołębiu
wielokrotnie. Dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego i Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego
Jerzego Ossolińskiegoto szczególny dzień, który zapisze się w historii nie tylko szkoły, ale całej miejscowości.
Po wielu latach starań nastąpiło uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej szkoły wraz z halą widowiskowo – sportową.

      Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście m.in.: Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,  Pan Stanisław Gogacz – Senator RP, 
Posłowie na Sejm RP: Pan Krzysztof Szulowski , Pan Krzysztof Głuchowski , Pan Stanisław Żmijan,
oraz samorządowcy: Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,Starosta Powiatu
Puławskiego Pan  Witold Popiołek, 
Pan Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy, radni Gminy Puławy na czele
z Przewodniczącą Panią Dorotą Osiak, sołtysi oraz przedstawiciele różnych instytucji,służb mundurowych,
placówek kulturalnych i oświatowych z terenu gminy 
i powiatu. Nie zabrakło również uczniów, nauczycieli,
rodziców i mieszkańców Gołębia.

      Oficjalne otwarcie miało bardzo podniosły i uroczysty charakter. Rozpoczęło się w kościele parafialnym
pod wezwaniem św. Floriana i św. Katarzyny mszą świętą, którą celebrował ksiądz biskup Mieczysław Cisło
- Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się pod budynek szkoły,
gdzie przed głównym wejściem dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Dalsza część uroczystości odbywała się
w hali widowiskowo – sportowej. Gospodarze uroczystości – Pani Danuta Smaga – dyrektor gimnazjum
i Pan Krzysztof Gowin – dyrektor szkoły podstawowej przywitali przybyłych gości i podziękowali wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do rozbudowy szkoły. Szczególne słowa uznania i podziękowania złożyli na ręce
radnych oraz Wójta Gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego. Po wystąpieniu dyrekcji głos zabrał Pan Wójt
Krzysztof Brzeziński, który szczególne podziękowania skierował pod adresem Pani Krystyny Jędrych – Skarbnika Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Puławy Pani Dorota Osiak wraz z Wójtem Panem Krzysztofem Brzezińskim
wręczyli pamiątkowe medale wybite z okazji 45 - lecia gminy Puławy i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uhonorowano nimi księdza biskupa Mieczysława Cisło, ministra Jarosława Stawiarskiego,
senatora Stanisława Gogacza i posła Krzysztofa Szulowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie
krzyży i zawieszenie jednego z nich w bibliotece szkolnej. Wójt Gminy przekazał też na ręce dyrektorów symboliczny
klucz do nowej szkoły. Następnie zaprezentowano, przygotowaną przez nauczycielki Panią Katarzynę Ziemską
i Panią Dorotę Opolską Maksym, prezentację multimedialną ukazującą kolejne etapy rozbudowy szkoły.
Potem nadszedł czas na oficjalne przemówienia zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów uznania i podziwu
kierowanych pod adresem włodarzy gminy oraz dyrekcji szkół. Na zakończenie w programie artystycznym
pięknie zaprezentowali się uczniowie recytujący wiersze oraz szkolny zespół wokalny „Aplauz”, którym opiekują się
Pani Dorota Jabłońska i Pan Dariusz Kosmowski. Galę prowadzili przedstawiciele Rady Rodziców - Pani Joanna
Czarnecka 
i Pan Wojciech Jasiocha. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

      Otwarcie nowo rozbudowanej szkoły w Gołębiu to realizacja marzeń wielu osób, w szczególności wieloletnich
dyrektorów placówki Pani Danuty Smagi i Pana Krzysztofa Gowina. Inwestycja zapewnia uczniom i nauczycielom warunki
do nauki i pracy na miarę XXI wieku. Uczniowie mogą teraz korzystać nie tylko z pełnowymiarowej sali gimnastycznej
z zapleczem sanitarnym, ale też przestronnej biblioteki, czterech nowych sal dydaktycznych z zapleczami oraz szatni.
Budynek prezentuje się znakomicie a wszyscy użytkownicy cieszą się, że doczekali się spełnienia marzeń.

 

 

tekst Agnieszka Krawczyk

zdjęcia Małgorzata Linek

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie