Ferie zimowe w górach 2018 - oferta dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

 

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)

Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój

Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)

Dokumenty dotyczące ferii zimowych dostępne są na stronie:

  http://domeuropy.lubelskie.pl/zimowisko-dla-dzieci-lubelskiego-podkarpackiego-2018 

Program:

 1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt i karnety na stok);

 2. Zajęcia sportowe na lodowisku;

 3. Zajęcia pływackie w Aquaparku;

 4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);

 5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi
  z przewodnikiem górskim);

 6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;

 7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek;

 8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;

 9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

   

  Cena zimowiska: 1450 zł

   

OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł

Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750 zł na uczestnika*

 

Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń
z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne!

 

W cenie zimowiska gwarantujemy:

 • Bogaty program turystyczny i kulturalny

 • Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku

 • Zakwaterowanie i wyżywienie – 5 posiłków dziennie

 • Ubezpieczenie

 • Transport autokarowy z i do Rabki oraz w czasie wypoczynku

 • Opiekę wykwalifikowanej kadry  pedagogicznej

 • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika

 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

 

 

Warunki uczestnictwa:

 1. wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);

 2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;

 3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;

 4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)

 5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka - opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.

 6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną

   

Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko

508-194-663

domeuropy@lubelskie.pl

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:

Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

 

Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin

TYTUŁEM:

Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018

(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018)

W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać - Wpłata na działalność statutową zimowisko 2018

 

DOKUMENTY  do pobrania na stronie domeuropy.lubelskie.pl

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres:

Stowarzyszenie DOM EUROPY

Ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9

20-029 Lublin

 

 

 

*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania kolonii lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążony rodzic dziecka.

 

* Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Galeria

Powiększ zdjęcie