IV Gminnego Konkursu Ortograficznego ,, Mistrz ortografii" 2015/2016

Już po raz czwarty Gimnazjum im K.K.J.Ossolińskiego w Gołębiui będzie organizatorem 

Gminnego  Konkursu Ortograficznego ,, Mistrz ortografii"
dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Puławy.

Zapraszamy do udziału w zmaganiach z wyrazami sprawiającymi trudności ortograficzne.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Puławy, Pan Krzysztof Brzeziński.
Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym, poznawania jego piękna oraz zachęcenie młodzieży do doskonalenia umiejętności poprawnego posługiwania się pisaną odmianą języka.
W załącznikach przesyłam regulamin i karty zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.