PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY III GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII’’ POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY PUŁAWY 2015

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

III GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

„MISTRZ ORTOGRAFII’’

POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY PUŁAWY

 

Konkurs odbył się 3 czerwca 2015 r. w Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu, które było jego organizatorem. W konkursie wzięło udział
7 uczniów, po 3 reprezentantów Gimnazjów w Gołębiu i Górze Puławskiej oraz
jedna uczestniczka Gimnazjum w Zarzeczu. 

Konkurs składał się z dwóch części: dyktanda i testu ortograficznego.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

Przewodnicząca: Danuta Smaga – dyrektor Gimnazjum w Gołębiu
Członkowie : Małgorzata Linek i Izabela Antoniak

Po sprawdzeniu prac jury postanowiło przyznać:

I miejsce i tytuł Gminnego Mistrza Ortografii w roku szkolnym 2014/2015
Karinie Tokarskiej – uczennicy klasy III b Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Górze Puławskiej

II miejsce Szymonowi Kramarczykowi - uczniowi klasy I Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu

III miejsce Natalii Domańskiej – uczennicy Gimnazjum w Zarzeczu

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów .

                                                                                  Podpisy jury:

                                                                                  Danuta Smaga

                                                                                  Małgorzata Linek

Izabela Antoniak