„Wycieczka szkolna”

W dniu 28.05.2014r odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt.: ,,Wycieczka szkolna’’. Uczniowie:  Arkadiusz Grądziel, Wioletta Jędrys,  Kinga Pyra i Aleksander Siwek pod opieką p. Justyny Cieśli mieli za zadanie zaplanowanie harmonogramu 4 – dniowej wycieczki szkolnej i  obliczenie jej kosztu w przeliczeniu na jednego uczestnika.

W projekcie została uwzględniona wycieczka do Wrocławia i Gór Stołowych oraz do Trójmiasta. Celem projektu było :zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami wybranego regionu ( miasta), rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i doskonalenie umiejętności projektowania, organizowania własnej pracy oraz wzajemnej współpracy i komunikacji. Prezentacja miejsc wycieczki odbyła się  w pokazie Power Point. Zrobiono również folderki , które na koniec rozdano uczniom. W przyszłym roku szkolnym zostanie zorganizowana dla gimnazjalistów ta wycieczka na którą będzie więcej chętnych osób.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie