Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum 2013/2014

 1. I.       Cele Samorządu Uczniowskiego

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Publicznego Gimnazjum
 • Przestrzeganie praw uczniów i ich obrona.
 • Kształtowanie zasad demokracji, samorządności, współdziałania zespołowego.
 • Uczestnictwo w życiu szkoły, podejmowanie decyzji we współpracy z pozostałymi organami Szkoły (Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców).
 • Dbanie o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i rozwijanie tradycji Szkoły.

 

 1. II.    Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Zadania do wykonania

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi o realizacji

1.

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Udział w uroczystościach

Europejskie Dni Dziedzictwa „Nie od razu Polskę zdubowano”

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

Dyskoteka z okazji dnia chłopaka

Wrzesień

Wybrani uczniowie, np. członkowie poprzedniego SU

Zarząd SU

apoiekun

 

 

 

Zarząd SU, opiekun

 

2.

Tydzień pierwszaka

Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zorganizowanie otrzęsin dla klasy pierwszej oraz dyskoteki dla całego gimnazjum

Włączenie się w uroczystości związane z Dniem Papieskim

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd SU, opiekun

 

Sekcja dekoracyjna, dziennikarska, kulturalna

 

Zarząd SU, opiekun

 

 

Przewodniczący SU, opiekun

 

3.

Zapalenie zniczy na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych, Zaduszki

Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu,

Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Święta Niepodległości

Andrzejki – wróżby, kabały, dyskoteka szkolna

Spotkanie z Radą Pedagogiczną

Listopad

Sekcja kulturalna, porządkowa, dziennikarska

 

Zarząd SU, opiekun

 

Sekcja kulturalna, dziennikarska

 

Zarząd SU, opiekun

 

Przewodniczący, opiekun

 

4.

Mikołajki klasowe

 

Wigilia szkolna, życzenia dla pracowników szkoły

 

Wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Grudzień

Zarząd SU, opiekun

 

 

 

Sekcja kulturalna,

 

5.

Zabawa karnawałowa

 

 

Styczeń

Zarząd SU,
opiekun

 

6.

Organizacja poczty walentynkowej, życzenia, gazetka okolicznościowa

Luty

Sekcja porządkowa, kulturalna

 

 

7.

Dzień Kobiet – życzenia dla koleżanek i pań pracujących w szkole

 

 

Powitanie wiosny, Dzień Samorządności

 

Marzec

Sekcja kulturalna, dziennikarska

 

Sekcja porządkowa, dziennikarska

 

 

8.

Gazetka okolicznościowa z okazji Świąt Wielkanocnych

Obchody Dni Katyńskich – udział w apelu i wykonanie gazetki okolicznościowej

Kwiecień

Sekcja porządkowa, dziennikarska, dekoracyjna

 

Sekcja dekoracyjna, kulturalna

 

9.

Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi

Udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj

Sekcja dziennikarska

 

 

Sekcja kulturalna, porządkowa, dekoracyjna

 

10.

Międzynarodowy Dzień Dziecka – włączenie się w przygotowanie imprez sportowych

Dzień Ojca – gazetka okolicznościowa,

Podsumowanie pracy SU w minionym roku szkolnym, sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

Sekcja porządkowa, dziennikarska

 

Sekcja dziennikarska, kulturalna

 

Przewodniczący SU, opiekun

 

 

 

Sekcja kulturalna

 

Cały rok:

 • utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych i szafek – sekcja porządkowa,
 • dbałość o wystrój korytarza szkolnego – sekcja dekoracyjna,
 • praca na rzecz szkoły – wszystkie sekcje,
 • współpraca z organami szkoły – przewodniczący, opiekun SU,
 • włączanie się w organizację uroczystości i imprez – sekcja kulturalna.