Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Artykuły

"Gimnazjaliści na start" - regulamin uczestnictwa w projekcie

2017-10-26

GIMNAZJALIŚCI NA START” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GIMNAZJALIŚCI NA START”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „GIMNAZJALIŚCI NA START” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 202/RPLU.12.02.00-06-0123/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

  3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

  4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.

  5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.

V edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego

2017-05-10

Zapraszamy do udziału w V edycji


Gminnego Konkursu Ortograficznego

 

„Mistrz Ortografii” dla uczniów gimnazjów

 

z terenu Gminy Puławy.

 

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Puławy, Pan Krzysztof Brzeziński.

Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym, poznawanie jego piękna

oraz zachęcenie młodzieży do doskonalenia umiejętności poprawnego posługiwania się pisaną odmianą języka. 

W załącznikach przesyłam regulamin i karty zgłoszeń.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.
 

„Katyń… ocalamy od zapomnienia’’ - 12.04.2017r.

2017-04-19
Powiększ zdjęcie

Galeria zdjęć EDD 2016

2016-09-18
Powiększ zdjęcie

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod rozbudowę szkoły w Gołębiu.

2016-09-16
Powiększ zdjęcie